Takuuehdot ja reklamaatio

Takuuehdot

Vilby Green -kasvatuskaapeilla on kotitalouskäytössä takuu kuusi (6) vuotta ostopäivästä. Takuu ei rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia.

Alkuperäinen ostokuitti on säilytettävä ostotodisteena.

Jos tuotetta huolletaan takuukauden aikana, tällainen huolto ei pidennä takuukautta.

 

Takuu kattaa tekniset viat ja vialliset komponentit materiaalien ja valmistuksen osalta. Käyttövirheiden aiheuttamat viat ja niiden korjaus eivät kuulu takuun piiriin.

Jotta takuu olisi voimassa, takuuvaatimus on tehtävä tuotteen myyjälle kolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta.

Poikkeukset takuuseen eritellään alla.

Takuu ei kata

  • Normaalikäytöstä johtuvaa kulumista, naarmuja ja lommoja sekä vaurioita, jotka aiheutuvat pudottamisesta, iskuista tai vastaavista.
  • Vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin määriteltyyn käyttöön.
  • Vaurioita, jotka aiheutuvat sellaisten puhdistusaineiden käytöstä, joita ei ole mainittu käyttöohjeissa. 
  • Vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat laitteen huonosta tai riittämättömästä pakkaamisesta huoltoon toimitettaessa.

 Noudata kunnossapito-ohjeitamme.

Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä, käytöstä tai kytkemisestä virheelliseen jännitteeseen.

Takuu ei myöskään kata kemiallisten aineiden, syöpymisen, veden, pakkasen tai muun epätavallisen ympäristövaikutuksen aiheuttamia vaurioita.

Jos korjauksia ja/tai muutoksia on tehnyt joku muu kuin The Indie Manufacturing company, tuotteen takuu mitätöityy automaattisesti.

Reklamaatio

Mikäli tuotteessa on reklamoitavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Emme lunasta maksullisia palautuksia jos niistä ei ole erikseen sovittu.

 

Takuuehdot ja reklamaatio 1.12.2019.